1 of 7
1 of 2
2 of 2
2 of 2
+4 (Các) hình ảnh
Tài khoản

1 Legend. 1 Collector. 4 KOF. 1 Star wars. 6 Epic limited. 5 Zodiac

Limbo Amo
Gold
Gold
5.0
Average Response Time: 32 minutes
Mô tả
Legend : Miya

Collector : Jawhead

Star wars : Master Yoda

KOF : Gusion, Dyroth, Aurora, Karina

Epic limited : Hayabusa (Shadow of obscurity), Saber, Kagura, Leomord, Alice, Hanabi

Zodiac : Selena, Odette, Badang, Irithel, Hilda

Blazing Bounties : Aldous, Esmeralda

Saber squad : Rafaela, Cyclops

VENOM : Angela, Grock

Epic shop : Grock (Codename-Rhino), Harley (Great Inventor), Nana (Mecha Baby)
Specification
Loại sản phẩm
Tài khoản
Trò chơi
Mobile Legends
Phương thức Phân phối
Đã phối hợp
Ràng buộc Tài khoản Hiện tại
Bị giới hạn với email / điện thoại hiện có
Phương pháp Bàn giao
Chuyển giao được phối hợp
Thời gian giao hàng ước tính
1 Hour

1 Legend. 1 Collector. 4 KOF. 1 Star wars. 6 Epic limited. 5 Zodiac

150.00